STI

Sign in to follow this  
Followers 0

25 files

 1. TOSHIBA SATELLITE L50-B-23F - PSKTNE DABLIDMB8E0

  Bios  TOSHIBA SATELLITE L50-B-23F - PSKTNE DABLIDMB8E0

  1 download

     0 reviews

  0 comments

  Submitted

 2. Bios STI R42ii1 rev 01

  Bios STI  R42ii1 rev 01 Dual bios

  6 downloads

     0 reviews

  0 comments

  Submitted

 3. placa dk10f-6050a2541801 BIOS TOSHIBA SATELLITE L855

  ARQUIVO BIOS STI DK10F-6050A2541801.

  22 downloads

     0 reviews

  1 comment

  Updated

     0 reviews

  0 comments

  Submitted

 4. SEMP TOSHIBA NI 1403 71R-H14BT4-T830

  Bios SEMP TOSHIBA NI 1403 71R-H14BT4-T830 - Bios EC e Principal

  10 downloads

     0 reviews

  0 comments

  Submitted

 5. Toshiba Satellite C660 COMPAL LA-6847P PWWAA Rev: 1.0

  Toshiba Satellite C660 COMPAL LA-6847P PWWAA Rev: 1.0
  Part No: (PSC1GE-03G020RU)
  Platform: COMPAL LA-6847P (PWWAA) 
  Rev: 1.0

  6 downloads

     0 reviews

  0 comments

  Submitted

 6. Toshiba Satellite A300D Placa DABD3GMB6E0_REV_E

  Toshiba Satellite A300D Placa DABD3GMB6E0_REV_E - Tamanho 1mb

  7 downloads

     0 reviews

  0 comments

  Submitted

 7. Bios STI Toshiba 71R-NH4SU4-T830

  Bios STI Toshiba 71R-NH4SU4-T830 - Tamanho 8mb

  10 downloads

     0 reviews

  0 comments

  Submitted

 8. Bios M300_DATE1MMB8E0 REV.E

  Bios M300_DATE1MMB8E0 REV.E - Tamanho 4mb

  7 downloads

     0 reviews

  0 comments

  Submitted

 9. Toshiba Satelitte C675D Pegatron BS AB/TK AB REV 2.0

  Bios Toshiba Satelitte C675D Pegatron BS AB/TK AB REV 2.0

  7 downloads

     0 reviews

  0 comments

  Submitted

 10. Bios Toshiba M305D- S4831-DA0BU2MB8F0 REV F

  Bios Toshiba M305D- S4831-DA0BU2MB8F0 REV F
   

  6 downloads

     0 reviews

  0 comments

  Submitted

 11. Toshiba SATELLITE C55-A (PT10F UMA MB REV 2.1) BIOS+EC (v1.10,v1.40)

  Toshiba SATELLITE C55-A (PT10F UMA MB REV 2.1) BIOS+EC (v1.10,v1.40)

  11 downloads

     0 reviews

  0 comments

  Submitted

 12. STI 1401 - 71R-A14HV6-T840

  Bios STI 1401 - 71R-A14HV6-T840 - Tamanho 8mb

  29 downloads

     0 reviews

  0 comments

  Submitted

 13. Bios STI -1422 R42ii1 - 37gr42000 - 10 Dual bios

  Bios STI -1422  R42ii1 - 37gr42000 - 10 Dual bios

  39 downloads

     0 reviews

  0 comments

  Submitted

 14. STI_NA_1401_-_71r-a14rv4-t840_A14rv0x_v4.0

  Bkp funcional de bios todos os arquivos tem 4.096k e são referentes as bios u11 e u112
  STI_NA_1401_-_71r-a14rv4-t840_A14rv0x_v4.0
   

  31 downloads

     0 reviews

  0 comments

  Updated

 15. Bios STI 1422

  BIOS STI 1422 - Tamanho 2mb

  27 downloads

     0 reviews

  0 comments

  Submitted

 16. BIOS ST 4273 ITAUTEC

  BIOS ST 4273 ITAUTEC

  20 downloads

     0 reviews

  0 comments

  Updated

 17. Bios STI_IS-1462 - VY240

  Bios STI_IS-1462 - VY240

  20 downloads

     0 reviews

  0 comments

  Submitted

 18. Bios STI 1412 - R401l Rev 1.0

  Bios STI 1412 - R401l Rev 1.0
  Arquivo funcionado 100%

  32 downloads

     0 reviews

  0 comments

  Submitted

 19. Bios_STI 1421 Placa mãe 71R-A14RV4-T840

  Bios_STI 1421 Placa mãe 71R-A14RV4-T840
  Obs:
  São dois Arquivos CI U12, e CI U11

  35 downloads

     0 reviews

  0 comments

  Submitted

 20. STI NA-1402 Placa 71R-NH4KB4-T810

  Bios STI NA-1402 Placa 71R-NH4KB4-T810

  25 downloads

     0 reviews

  0 comments

  Submitted

 21. Bios STI IS-1413G

  Bios STI IS-1413G Placa ECS R40IL

  25 downloads

     0 reviews

  0 comments

  Submitted

 22. STI IS-1412

  Bios STI IS-1412

  30 downloads

     0 reviews

  0 comments

  Submitted

 23. STI 1402 Placa Shuttle 71R-NH4KB4-TL20

  STI 1402 Placa Shuttle 71R-NH4KB4-TL20

  23 downloads

     0 reviews

  0 comments

  Submitted

 24. Bios STI IS-1442

  Bios STI IS-1442 - Tamanho 4mb

  20 downloads

     0 reviews

  0 comments

  Submitted

Sign in to follow this  
Followers 0